Huisregels

In dit bericht kun je de huisregels vinden en daarnaast bieden we wat praktische informatie aan. Lees dit bericht goed door. Door gebruik te maken van de groep op Facebook of Whatsapp ga je akkoord met de huisregels. Waar gesproken wordt over ‘de groep’ of ‘de groepen’ worden zowel deze Facebook groep als de bijbehorende WhatsApp groep bedoeld. De groepen zijn niet voor de gezelligheid of om buurtbewoners beter te leren kennen, daar zijn de andere Facebookgroepen van Waterwijk voor.

1. Je hebt minimaal de leeftijd van 18 jaar of je hebt toestemming van je wettelijk vertegenwoordiger om deel te nemen aan deze groepen.

2. De hulpdiensten komen alleen in actie als zij gealarmeerd worden via 112 (bij spoed) of 0900-8844 (bij geen spoed).

3. De WhatsApp groep is alleen voor calamiteiten die op dit moment gaande zijn. Het gaat om zaken waarvan de afloop beïnvloed kan worden door alarmering van buurtgenoten of zaken waarbij het van belang is om je buurtgenoten met spoed te waarschuwen. Wil je aandacht voor iets dat al gebeurd is en waarvan de gevolgen al vast staan (er is bijvoorbeeld eerder op deze dag bij je ingebroken en je wil weten of iemand iets verdachts heeft gezien) dan kun je alleen gebruik maken van de Facebook groep. Realiseer je hierbij dat de Facebookgroep ‘036-Waterwijk’ en ‘Waterwijk alles mag’ een veel groter bereik hebben dan deze Facebook groep.

4. Een aantal van de leden van de Whatsapp groep kan reanimeren en/of heeft een diploma EHBO of Bedrijfshulpverlening. Heb je een medische calamiteit, bel dan eerst 112. Hierna kan je een melding doen op de app. Geef het adres door en wat de calamiteit is. Misschien is één van de hulpverleners er sneller dan de ambulance zodat er alvast met de eerstehulpverlening begonnen kan worden. Zorg er ook voor dat de hulpverleners het slachtoffer kunnen bereiken (door bijvoorbeeld de voordeur open te maken)

5. Als er sprake is van criminaliteit, denk dan aan SAAR:

SIGNALEER. Onthoud daderkenmerken zoals leeftijd, geslacht, uiterlijk, kleding, voertuig, kenteken, andere opvallende kenmerken. Maak foto’s voor de politie als dit mogelijk is en je eigen veiligheid niet in het geding komt. Verstuur de foto alleen in de app als dit noodzakelijk is voor het verstrekken van een signalement van de verdachten.
ALARMEER (112). Laat in de appgroep weten of je 112 gebeld hebt om te voorkomen dat er een stroom aan 112-meldingen komt. Alles waar geen 112-melding voor gedaan wordt hoort niet in de Whatsapp maar op Facebook thuis.
APP. om je waarneming bekend te maken. Wees hierbij zo concreet mogelijk (bijvoorbeeld: Poging tot inbraak Waalstraat nabij de snackbar. Twee daders in donkere kleding op een rode scooter. Gevlucht over fietspad achter de Jumbo richting Stad. 112 is gebeld.). Gebruik zoveel mogelijk duidelijke herkenningspunten in de wijk zoals de namen van winkels, scholen, bushaltes, buurthuizen, sportlocaties.
REAGEER. op de verdachte situatie indien jouw veiligheid dit toelaat. Bijvoorbeeld door de verdachte persoon te vragen of hij iets of iemand zoekt.
Het eerste doel is om de verdachten te storen. Als een crimineel in de gaten heeft dat er in onze wijk goed opgelet wordt, dan gaan ze het liever een wijk verderop proberen (sorry buren). Als het feit al gepleegd is, kan er door buurtbewoners eventueel nog geholpen worden de verdachte te lokaliseren. Dit is vanzelfsprekend alleen in de eerste minuten na het plegen van het strafbare feit zinvol. Berichten over feiten die langer geleden zijn mogen alleen via Facebook.

6. Reageer alleen via Whatsapp als het hoog noodzakelijk is. Wat zinvol is zijn meldingen over de locatie van de dader en of een hulpverlener/hulpdienst/buurtpreventie onderweg of gearriveerd zijn. Geen smileys, duimpjes, of meldingen dat je ook op straat loopt terwijl je niks waarneemt. Realiseer je dat voor elk overbodig of onbelangrijk bericht het draagvlak voor de WhatsApp groep omslaat naar ergernis, en als leden vertrekken kunnen ze ook niet meer helpen. Minder belangrijke berichten kunnen via de Facebook groep.

7. Einde melding = einde melding. Mocht het gebeuren dat mensen blijven reageren, reageer hier dan niet op! Je bent dan zelf ook onnodig aan het reageren. Het beheer zal ingrijpen als dit noodzakelijk is. Veelal gebeurt dit achter de schermen, dus dat jij geen maatregelen van het beheer ziet betekent niet dat er niets gebeurt.

8. Speel geen eigen rechter en overtreed zelf geen regels (bijvoorbeeld je telefoon vasthouden tijdens het autorijden).

9. Hinder hulpdiensten niet en gedraag je niet als ramptoerist. Respecteer bij een medische calamiteit de privacy van je buur (wat gij niet wilt dat u geschiedt…!!)

10. In de Facebookgroep staat onder ‘Bestanden’ een kaart met gecodeerde locaties. Voor de meeste van deze locaties zijn vaste contactpersonen die bij een melding naar ‘hun’ locatie gaan. Communicatie over de locaties kan aan de hand van de code of anders via de straatnamen. De contactpersonen weten de code van ‘hun’ locatie uit het hoofd (en dat is het belang van de code).

11. Beheerders van de groepen zijn Ricardo Vellinga  (06-23369024), Marianne, Joyce, Chantal,  Linda en Mark

Klachten over of suggesties voor het gebruik van de groepen lopen via de beheerders.

12. Grof taalgebruik, schelden, discrimineren, trollen, bedreigingen en andere handelingen van dergelijke strekking worden niet getolereerd en kunnen leiden tot verwijdering uit de groep, zulks ter beoordeling van de beheerders.

13. Het beheer of de deelnemers zijn nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeien uit het gebruik van de groepen. Bel in geval van een calamiteit altijd eerst de hulpdiensten. Houd je eigen veiligheid in de gaten en let zelf op je aansprakelijkheid jegens de ander!

Tot slot: De gemeente Almere heeft stickers ter beschikking geteld die je op je huis of brievenbus kan plakken waaruit blijkt dat er in onze wijk een WhatsApp groep actief is. Ook dit werkt weer preventief en jaagt criminelen naar een andere wijk. Mocht je zo’n sticker willen stuur dan een PB naar Ricardo.

Samen voor een veiliger Waterwijk!