Privacy statement

Privacy Statement

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Wagwaterwijk.nl verwerkt persoonsgegevens over u omdat u deze zelf aan ons verstrekt heeft voor de hieronder beschreven doelen.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adres
– telefoonnummer
– E-mailadres
– Geboortedatum

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
Wagwaterwijk.nl verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
– Betrouwbaarheid van de App
– Verzenden van onze nieuwsbrief (mogelijk in de toekomst)
– Registratie in de buurtapp

Hoe lang we gegevens bewaren
Wagwaterwijk.nl zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer u via een mail aangeeft geen gebruik meer te willen maken van onze diensten dan worden uw gegevens verwijderd. Wanneer u de buurtapp van uw mobiele apparaten verwijderd zijn uw gegevens niet meer beschikbaar. Wij zien het uitschrijven uit de buurtapp als het opzeggen van onze diensten en zullen uw gegevens uit onze administratie verwijderen.

Delen met anderen
Wagwaterwijk.nl verstrekt uitsluitend uw gegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Wagwaterwijk.nl gebruikt op de website geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ons. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. De zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Wagwaterwijk.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de email.