Whats App Groep 2.0

Ik krijg nu per dag meerdere keren vragen waarom ze uit de App gehaald zijn. Sinds 4 september willen we alleen geregistreerde leden in de App hebben. Als u zich niet wilt registreren kunt u ons alleen maar volgen op FB, U wordt dan uit de App gehaald.

In de nabije toekomst willen wij een effectievere Whats App Groep hebben. In de regio Vlaardingen is daar al een start mee gemaakt. Daar kijkt de meldkamer mee met de (meerdere) aangesloten Whats App groepen. In de groepen wordt strenger toegezien op onzin meldingen door de beheerders. Echter blijkt dat de serieuze meldingen vaker eerder komen dan de 112 meldingen en daardoor kan de meldkamer al vast van te voren anticiperen en aansturen. Ook als de melder van 112 aan de telefoon hangt kan de meldkamer zien als er een ander persoon ook een Whats App Melding maakt. In Vlaardingen is dit een groot succes en de politie wil dit uitdragen naar andere regio’s.

Natuurlijk kan niet zomaar elke Whats App Groep hieraan deel nemen. De politie, maar ook wij, zitten niet te wachten op onzin berichten en onderlinge gespreken. Ook moet er een redelijke zekerheid zijn dat degene die iets meldt ook te herleiden is voor een aangifte/getuigen verklaring. Groepen die dit niet goed geborgd hebben of waar dit te vaak voorkomt zullen hieraan dus niet mee kunnen doen.

Het toevoegen (en het verwijderen) van leden is een taak van de beheerder. Ook het kort en zakelijk houden van de berichten is een taak van de beheerder. De meldkamer leest alleen mee met de berichten. Natuurlijk kan ze ook een melding maken, maar primair gaat het om lezen.

Ik wil dit voorleggen aan de gemeente op 27 september 2016 om dit met een klein aantal Whats App Groepen als Pilot uit te proberen. (Helaas kan de politie Vlaardingen morgen dit niet toelichten, maar na volgende week is hij bereid om dit te doen.